Svensk Damtidning finns nu ute i kiosk efter Alicante och Malaga kusten.